Klik hier voor de homepage van BETE . Klik hier voor de homepage van BETE .
Sitemap -  Profiel -  Referenties -  Contact

Gaswassers


Toepassingen

Verhuur

Industriële geurcontrole

pagina: Home > Toepassingen > Industriële geurcontrole

(Translate to English)

Bij geurhinder komt men niet alleen in aanraking met de overheid of met internationale organisaties, maar vooral met de omwonenden en de eigen werknemers. In geval van blijvende geurhinder gebeurt het dat ze hun ongenoegen uiten in de media en bij de overheid, met in sommige gevallen een onderzoek van de milieu-inspectie tot gevolg. Als sociologisch beleidsmiddel verdient industriële geurcontrole dus de nodige aandacht.

Geurdrempels

Geurcontrole is op chemisch gebied zeer complex vanwege de verschillende geurdrempels van de componenten. Vaak wordt de geurhinder veroorzaakt door een mengsel, waarbij de componenten die voorkomen in de laagste concentraties soms het sterkst bijdragen tot de stankwaarneming.

Een goed voorbeeld is H2S, dat een geur heeft van rotte eieren en dat reeds een waarneembare geurhinder veroorzaakt in een concentratie van 0,0005 PPM (0,0005 volumedeeltjes per miljoen).

Testopstelling

Vandaar dat vele fabrikanten die iets willen doen aan de geurhinder in hun bedrijf, toch hun twijfels hebben bij de bestaande oplossingen. Daarom beschikt BETE over glazen miniatuur-scrubbers waarmee ter plaatse testen kunnen worden uitgevoerd. In speciale gasinjectiespuiten nemen we monsters van de sterkst verontreinigde lucht, en jagen die door de miniatuur-scrubbertjes. De opdrachtgever kan op die manier meteen vaststellen of de geurhinder (stank) verdwenen is aan de uitgang van de apparatuur.

Portfolio

Gepakte kolom scrubbers in polypropyleen
Gepakte kolom scrubbers in polypropyleen

Gepakte kolom scrubber voor verschillende zure gassen
Gepakte kolom scrubber voor verschillende zure gassen

BETE, gas scrubber division of TREVI nv

©Trevi nv