Klik hier voor de homepage van BETE. Klik hier voor de homepage van BETE.
Sitemap -  Profiel -  Referenties -  Contact

Gaswassers


Toepassingen

Verhuur

Voorwaarden

pagina: Home > Voorwaarden

(Translate to English)

Elk bezoek aan deze website is gebonden aan deze algemene voorwaarden. Bij tekenen van oneigenlijk gebruik van deze website, of bij schending van deze voorwaarden, behoudt Trevi nv zich het recht voor om u de toegang tot deze pagina's te ontzeggen.

Copyright

Geen enkel deel van deze website mag gereproduceerd, publiek vertoond of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, Trevi nv. Het gaat onder andere om de afbeeldingen van gaswassers, het logo en andere grafische componenten van de website, de inhoud en de xhtml- en css-code.

Aansprakelijkheid

Trevi nv verbindt zich ertoe de informatie op deze website zo accuraat mogelijk weer te geven. Het is echter mogelijk dat er buiten de wil van de eigenaar om toch incorrectheden zouden voorkomen. Trevi nv kan geen enkele garantie bieden aangaande de juistheid van de geboden informatie. Het gebruik van deze informatie gebeurt dan ook strikt op eigen risico. Trevi nv kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor nadeel of schade berokkend aan de bezoeker ten gevolge van diens gebruik hiervan.

BETE, gas scrubber division of TREVI nv

Home - Sitemap - Links - Voorwaarden
©Trevi nv