Klik hier voor de homepage van BETE . Klik hier voor de homepage van BETE .
Sitemap -  Profiel -  Referenties -  Contact

Gaswassers


Toepassingen

Verhuur

Ethyleenoxide en Propyleenoxide verwijderen

pagina: Home > Toepassingen > EO en PO verwijderen

(Translate to English)

EO (Ethyleenoxide: C2H4O) en PO (Propyleenoxide: C3H6O) zijn uiterst ontvlambare en giftige componenten. Zowel direct als op termijn zijn ze mutageen en kankerverwekkend... Gezien deze effecten op mens en milieu zijn er zeer strikte emissiegrenswaarden in vele landen.

Gebruik

EO en PO zijn belangrijke basiscomponenten in verschillende organische syntheses, bijvoorbeeld de productie van glycolen en hogere alcoholen. Deze glycolen worden onder andere gebruikt voor antivries voor voertuigen, cellofaan, synthetische vezels en rubber, en hydraulische vloeistoffen.

Ethyleenoxide wordt ook gebruikt voor koude sterilisatie van medische apparatuur in ziekenhuizen en in de farmaceutische industrie, Propyleenoxide wordt in de zetmeelindustrie aangewend ter verbetering van diepvriestoepassingen.

Trage reactie

Doordat chemische reacties met deze componenten - zelfs in aanwezigheid van katalysator - uitzonderlijk traag verlopen, vergt hun verwijdering door gaswassing een grote know how.

Efficiëntie

Door het gebruik van zelfontworpen constructie-elementen en een sterke doorgronding van de chemische reactiemechanismen behalen BETE scrubbers poluentconcentraties beneden de 1 mg/Nm³ (minder dan 1 ppm).

Wereldwijd zijn er dan ook al een 50-tal BETE EO en PO gaswassers operationeel.

BETE EO en PO scrubbers

  • Zijn onmiddellijk operationeel na opstart - geen opwarmingstijden
  • Kunnen geplaatst worden zowel binnen als buiten en in explosiegevaarlijke omgevingen
  • Kunnen sterk wisselende gasdebieten aan en pieken groter dan het standaard debiet

Portfolio

Drietraps Ethyleenoxide / Propyleenoxide scrubber
Drietraps Ethyleenoxide / Propyleenoxide scrubber

3-traps gepakte kolom EO / PO scrubber in Italië
3-traps gepakte kolom EO / PO scrubber in Italië

Gepakte kolom scrubber in Izmir (Turkije)
Gepakte kolom scrubber in Izmir (Turkije)

BETE, gas scrubber division of TREVI nv

©Trevi nv